Alboránske

Alboran
more, časť Stredozemného mora od 2 ° v roku. do Gibraltárskeho prielivu. Pomenované po ostrove (5 km štvorcových) Alboran, ktorý sa nachádza v tomto mori; jeho názov je od 999. alboro 'white' , 'Dawn' , 'domov' , s najväčšou pravdepodobnosťou v prvej farebnú hodnotu. Ale ak budeme predpokladať, že to bolo zhodné s menom osoby na more, to možno pripísať k hodnote , domov ' - to predstavuje začiatok mora Stredozemného mora. Geografické svetové názvy: Toponymický slovník. - M: AST. Pospelov EM 2001.

.