ALAVERDI


Katedrála Alaverdi.

Encyklopédia z Collier. Otvorená spoločnosť. 2000.