Ak-Dovurak

Ak-Dovurak
mesto Tuva. Mesto bolo založené v roku 1964 . s ložiskom bieleho azbestu, ktorý určil jeho meno: Tuvin. Ak-Dovurak - "biela zem" .

Geografické svetové názvy: Toponymický slovník. - M: AST. Pospelov EM 2001.


.