Ak-Deniz

Ak-Deniz
more Egejské more

Geografické svetové názvy: Toponymický slovník. - M: AST. Pospelov EM 2001.


.