Adrianople

Adrianople
Edirne

Geografické mená na svete: Toponymic slovník. - M: AST. Pospelov EM 2001.


.