Chemická encyklopédia

View All
Stroke

Stroke

Náhlý výpadok funkcií mozgu spôsobený porušením jeho krvného zásobovania. Pojem "mŕtvica" (z latinského insultus - útoku) zdôrazňuje, že sa neurologické príznaky vyvíjajú náhle. V podmienkach zastavenia prílivu kyslíka zomrie nervové bunky do piatich minút. V závislosti od lokalizácie lézie môžu byť symptómy mozgovej príhody slabosť, dvojité videnie, znížená citlivosť, koordinácia alebo reč, zmätok.

Encyklopédia z Collier

View All
Churubai-Nura je ... Čo je Churubai-Nura?

Churubai-Nura

Churubai-Nura Abai Geografické názvy sveta: Toponymický slovník. - M: AST. Pospelov EM 2001. .

Encyklopédia z Collier

View All
Domenico Cimarosa - A ... Čo je Domenico Cimarosa?

Domenico Cimarosa

(Cimarosa Domenico) Domenico Cimarosa (1749-1801) bol taliansky operný skladateľ, jeden z popredných predstaviteľov naozajstné talianskej opery. Cimarosa sa narodil 17. decembra 1749 v Avers. On bol syn chudobného masona a prania. V roku 1756 sa rodina Cimarosa usadila v Neapole. Čoskoro otec zomrel a Domenico bol poslaný do kláštornej školy v Pendine.